Bize şu gün jaň ediň!

Habarlar

 • Difference between plastic clothing handbag and paper clothing handbag

  Plastiki eşik sumkasy bilen kagyz eşik sumkasynyň arasyndaky tapawut

  21-nji asyrda bazarda her dürli gaplaýyş haltalary bar. Haýsy pudagyň gaplamakdan aýrylmazdygyna garamazdan. Mysal üçin: geýim senagaty, elektronika senagaty, apparat pudagy, supermarketler we hatda ýönekeý durmuş durmuşy hem gaplamaga mätäç. Nädip saklamaly ...
  Koprak oka
 • Difference between PPE and PE zipper bag

  PPE bilen PE fermuar sumkasynyň arasyndaky tapawut

  Käwagt käbir müşderiler menden PPE fermuar sumkasy bilen PE fermuar haltasynyň arasynda näme tapawut bar diýip soraýarlar. Soňra “Zhitula” zynjyr halta öndürijisi Xiaobian, ikisiniň arasyndaky tapawudy siziň üçin analiz eder! Ilki bilen, degişli fermuar haltalarynyň tebigaty we ulanylyşy barada gürleşeliň. ...
  Koprak oka
 • Relevant departments prohibit the use of disposable plastics

  Degişli bölümler bir gezek ulanylýan plastmassany ulanmagy gadagan edýär

  Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi, Ekologiýa we Daşky gurşaw ministrligi we beýleki ýedi ministrlik bilelikde 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan şäherleriň köpüsinde zaýalanmaýan plastik paketleriň gadagan ediljekdigini görkezýän gollanma resminamasyny hödürlediler. Bir gezeklik plastmassany gadagan etmek. Supermarketleriň hemmesi ...
  Koprak oka