Bize şu gün jaň ediň!

Täze “Die Cut Bag” materialyny kabul ediň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Gowy berkligi we güýçli uýgunlaşmagy bolan täze PE materialyny kabul ediň. Yssy, ygtybarly we ygtybarly ys ýok.

2. Öňdebaryjy gyrasy möhürlemek we urmak tehnologiýasyny ulanyň, ýylylygy möhürlemek prosesi dizaýny, birmeňzeş güýç, rulman öndürijiligi gowy, zaýalanmak aňsat däl.

3. Çap etmegiň hilini, dizaýn jikme-jikliklerini aýdyň görmek üçin tejribeli çaphana topary

Arza:

Kiçijik esbaplarda, jübi telefonynyň esbaplarynda, maska, kosmetika, içki eşik, jorap, futbolka, eşik, sumka, aýakgap gutusy, düşek gapagy gaplamak, amatly we moda ulanylyp bilner

Die Cut Bag (1)
Die Cut Bag (2)

Zawod barada maglumat.

Biz plastik paketleri we örtükleri öndüriji. Esasy önümlerimiz PE / LDPE Plastiki haltalar / rulon / film, futbolka sumkasy, Supermarket söwda sumkasy, zibil sumkasy, vakuum haltasy, çaý, şeker, iýmit we ş.m. açyk saklanýan halta ... Adaty we adaty ululyklar çalt üpjün edilýär we netijeli, bary-ýogy 5 günüň gysga gurşun wagty bilen.

Ölçegiň we uzynlygyň, iniň we inçeligiň ähli adaty talaplaryny kanagatlandyryp bileris; reňk; material; Mukdar, gaplamak ...

Sorag-jogap

S: Torbalar üçin haýsy materiallary hödürläp bilersiňiz?

J: HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, CPE, PP, PLA we ş.m. ýaly dürli materiallary hödürläp bileris.

S: Torbalaryň iň az mukdary näçe?

J: customöriteleşdirilen logo çap edilen sumkamyzdaky MOQ 50,000pcs.

S: Sargyt etmezden ozal nusga alyp bilerinmi?

J: Berip biljek iki görnüşli nusga bar.

Biri siziň salgylanmagyňyz üçin ýasaýan sumkalarymyzdyr (ululyklary talaplaryňyzdan azajyk üýtgeşik bolup biler). Beýlekisi, talaplaryňyza görä sumka ýasamak.

S: Çap ediş haltasy ýaly, sumkalarymyz üçin çap etmek üçin subutnama berip bilersiňizmi?

J: Elbetde, çeper eserleriňizi alanyňyzdan soň, önümçiligiň öňüsyrasynda tassyklamak üçin çap ediş subutnamalaryny hödürläp bileris.

S: Torbalarym nädip iberilýär?

J: Ekspress arkaly (DHL, UPS, FedEx), deňizde ýa-da howa arkaly.

S: Tölegi nädip edip bilerin?

J: T / T we L / C ikisi hem biziň üçin peýdaly

S: customörite çap edilen haltalar üçin wagt näçe?

J: Adaty sumkalar üçin 15 gün gerek bolar. Customörite çap edilen haltalar üçin gurşun wagtymyz 25 ~ 30 gün bolar. Şeýle-de bolsa, gyssagly bolsa, howlugyp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary