Bize şu gün jaň ediň!

Hakynda HEYI

1999-njy ýylda esaslandyrylan “Dongguan Heyi Packing Industrial Co., Ltd” 20000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman önümçilik meýdanyna we enjamlaryň doly toplumyna eýe. Daşky gurşawa zyýanly gaplama önümleriniň dizaýnyna, önümçiligine, satuwyna we paýlanyş hyzmatlaryna üns berýän hünärmen öndüriji. Döredileli bäri, önüm dizaýnyna, gözleg we ösüş işlerine uly ähmiýet berip, ýol görkeziji hökmünde müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrýarys.

"HEYI-de, garaşylýandan has ýokary hyzmat bermäge ynanýarys!"

  • about he
business_tit_ico

Önümlerimiz müşderilerimiziň arasynda gowy abraýdan peýdalanýar.

Zawodymyza we kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz!